درست فکر کنیم // تصمیم بگیریم // درست واکنش نشان دهیم

درست فکر کنیم // تصمیم بگیریم // درست واکنش نشان دهیم
تا نخواهیم ساحل نشین اشک حسرت باشیم
اگر پیامبر(ص) نیستیم می توانیم دنباله رو آن باشیم
اگر فاطمه (ع) نیستیم می توانیم آن را الگو قرار دهیم
به چشم های همدیگر اعتماد کنیم
برای شادی و رفع خستگی هدیگر بکوشیم
دوستانه و خالی از هر ریایی کنار هم باشیم
اگر چنین باشیم دنیای ما اصلا کمتر از بهشت نیست
کاش وقتی آرزویی می کنیم
از دل شفاف مان هم رد شود
مرغ آمین هم از آنجا بگذرد
حرفهای قلبمان را بشنود
آدمهای ساده را دوست دارم
همان ها که بدی هیچ کس را باور
ندارند.
همان ها که برای همه لبخند دارند
همان ها که همیشه هستند،
برای همه هستند.
آدمهای ساده را
باید مثل یک تابلوی نقاشی
ساعتها تماشا کرد؛
عمرشان کوتاه است.
بسکه هر کسی از راه می رسد
زمینشان میزند
یا درس ساده نبودن بهشان می دهد.
آدم های ساده را دوست دارم.
بوی ناب
“آدم” می دهند”
ماهیها از شنا کردن در آب خسته نمی شوند
پس بیائید ما هم از محبت کردن خسته نشویم
مشاوره سنگ صبور سعا

/ 0 نظر / 13 بازدید