هر کس گرفتار است، در واقع گرفته ی یار است....

هر وقت در زندگی‌ات گیری پیش آمد و راه بندان شد،

بدان خدا کرده است؛

زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشتی که راهم را بستی؟

 هر کس گرفتار است، در واقع گرفته ی
یار است....


/ 0 نظر / 17 بازدید