اگر چادر سر نمیکنی و دلت میخواهد چادری شوی!

اگر چادر سر نمیکنی و دلت میخواهد چادری شوی!

۱- موهایت را درست جمع کن. موهای باز زیر چادر اذیتت میکند. مرتب نامرتب میشود و مجبوری دستکاریش کنی و نظم چادر و روسری ات را به هم میریزد. دوست داشتی از هد هم استفاده کنی بدک نیست. کمکت میکند.

       پس؛ موهایت را خوب ببند!

۲- اگر مقنعه سر میکنی زیر چانه ات را طوری تنظیم کن که گردی مقنعه دور سرت نه گشاد باشد و نه تنگ. گشاد که باشد چادر میکشدش و ناچار میشوی مرتب بکشیش جلو. تنگ هم که باشد خودت میدانی دیگر! دورش را وقتی سرت میکنی مرتب کن تا درست بایستد و مواج نباشد. مواج بودنش هم شکل خوبی ندارد و هم اگر حساس باشی آزارت میدهد.

    پس؛ وقت بگذار و مقنعه اندازه سرت را سر کن!

۳-اگر روسری سر میکنی حواست باشد جنسش با چادرت جور باشد. سر نخورد و لیز نباشد. توی گرما خیلی کلفت یا توی سرما خیلی پرکی نباشد. جنس ضخیم کلافه ات میکند و جنس نازک با چادر خوب نمیسازد. البته اگر حوصله کنی و مهارتهای بستن روسری را یاد بگیری میتوانی جنس ها و اندازه های متنوع تری را امتحان کنی.

    پس؛ حواست به جنس و اندازه روسری باشد!

۴-اگر شال سر میکنی موارد روسری را رعایت کن و ضمنا لبه شال با چادر سنخیت بیشتری دارد چون روی پیشانی میخوابد. شال فقط یک مورد مهم دارد و آن هم اینکه شاید با چادر به صورتت نیاید. این را هم حواست باشد.

   پس؛ حواست باشد با چی راحتتری !

۵- چادرت را از جنس سبک انتخاب کن که خسته ات نکند. البته وقتی جنس چادر سبک باشد روی سر نمی ایستد و باید به چادرت کش بزنی. کش مناسب چادر کشهای نیم سانتی است که میتوانی توی خرازی ها پیدایش کنی. کش را پشت گردنت تا جایی که لبه چادر دور صورتت می ایستد اندازه کن. معمولا این اندازه چیزی بین بیست و چند تا سی و چند سانت میشود. کش را طوری بزن که پشت گوشت قرار بگیرد. چون روی گوش فشار میاورد. معمولا بهترین جا برای دوخت کش دو انگشت فاصله با لبه چادر است.

همه اینها با فرم سر و شکل بستن موها و البته سلیقه تو ممکن است فرق کند.

   پس؛ توی انتخاب جنس چادر دقت کن! 

۶-قد چادر را طوری قیچی کن که وقتی بدون کفش و کاملا صاف می ایستی دقیقا برسد روی زمین. نه اینکه بخوابد روی زمین. چون آنطوری زیر چادرت خاکی و کثیف میشود و ناچار میشوی جمعش کنی.

   پس؛ قد چادر را درست هم قد خودت بگیر!

چادرت را که سر کردی سرت را بالا بگیر و بگذار تاج بندگی ات توی هوا تاب بخورد...

/ 0 نظر / 24 بازدید