کانون هلال احمر دانشجویی (دانشگاه ملی) بیرجند

کانون هلال احمر دانشجویی (دانشگاه ملی) بیرجند

تاریخچه: 1384

دبیر کانون: سید علی اکرمی

شورای اجرائی:  - 1391/92

شماره تماس: 09353844071

اعضای کانون و شورای مرکزی

 

سید علی اکرمی دبیر کانون هلال احمر دانشگاه بیرجند

سرکار خانم اعظم عربی

سرکار خانم سمیه دلاور

آقای مهدی حسنی

آقای حسین رحمانی

آقای سید مرتضی احمدی

آقای محمد علی احمدی

سرکار خانم یوسف زاده

و ....

/ 0 نظر / 57 بازدید