اردوی فرهنگی زیارتی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بیرجند

اردوی فرهنگی زیارتی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بیرجند به مقصد مزار بی بی زینب خاتون

با هدف آشنایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر دانشگاه بیرجند با قوانین و مقررات آموزشی خاص ایثارگران و معارفه اساتید مشاور و اعضای ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اردوی زیارتی ـ فرهنگی  روز پنج شنبه 29/7/89 به مقصد مزار بی بی زینب خاتون واقع در روستای کاهی برگزار شد. در این اردو 111نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل 83 نفر دانشجویان جدید الورود ونیز اعضای کانون  ایثار حضور داشتند.در این مراسم که با شرکت  رئیس و معاونین آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، مدیر دانشجویان شاهد و  ایثارگرو رئیس سازمان بنیاد شهیدو امور ایثارگران خراسان جنوبی برگزار گردید توصیه های لازم و انتظاراتی که دانشگاه از جامعه دانشجویان شاهد و ایثارگر دارد یادآوری شد. در این اردوی یک روزه از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر نیز تقدیر به عمل آمد. برگزاری مسابقات فرهنگی ، اهدای جوایز و هدایایی به دانشجویان شرکت کننده از جمله برنامه های این اردو بود.

/ 0 نظر / 11 بازدید