دومین المپیادفرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر زنجان

دومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشجویان پسر سیزدهم تا
هجدهم تیر به میزبانی دانشگاه زنجان و از یازدهم تا شانزدهم تیرماه به میزبانی
دانشگاه رازی کرمانشاه در بخش خانم ها برگزار شد.

در این دوره از رقابت ها
دانشجویان پسر در پنج رشته ورزشی فوتسال،تنیس روی میز،شنا،دو میدانی و بدمینتون از
52 دانشگاه از 8 منطقه کشوری به مصاف هم رفتند  که در پایان کاروان ورزشی دانشجویان
شاهد وایثارگر دانشگاه شهید بهشتی با کسب 34امتیاز مقام اول را از
آن خود نمود و دانشگاه های فردوسی مشهد (همراه با تیمهایی از دانشگاه بیرجند سمنان و شاهرود) با کسب 23 امتیازودانشگاه تهران با کسب 19
امتیاز مقام دوم وسوم را کسب نمودند.

دانشجویان دختر نیز در پنج رشته ورزشی
والیبال،تنیس روی میز،شنا،دومیدانی وبدمینتون از 35 دانشگاه از 8منطقه کشوری به
رقابت پرداختند و  در پایان کاروان ورزشی دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه شهید
بهشتی با کسب 20امتیاز مقام اول را کسب نمود و دانشگاه سمنان با
کسب 19 امتیاز مقام دوم و دانشگاه فردوسی مشهد با کسب 17 امتیاز مقام سوم رابدست
آوردند

/ 1 نظر / 12 بازدید
کانون های ایثار

منتظر مشارکت شما در سایت کانون های ایثار هستیم دامنه خود را با ایمیل به مدیر سایت دریافت نمایید باتشکر