یا فــاطـمـه شــعــار ما ، حجــــــــــابـــ افتــــخـــــار ما

ترس دشمن از حجابـــ زینبـــ است

حـفـظ چـادر انـقـلابـــ زیـنـبـــ است


 

یا فــاطـمـه شــعــار ما ، حجــــــــــابـــ افتــــخـــــار ما

ترس دشمن از حجابـــ زینبـــ است

حـفـظ چـادر انـقـلابـــ زیـنـبـــ است

/ 0 نظر / 103 بازدید