مدال های المپیاد دانشگاه های شمالشرق شاهد و ایثارگر

مدال های المپیاد دانشگاه های شمالشرق در دستان دانشجویان دانشگاه

با پایان یافتن دومین المپیاد ورزشی فرهنگی دانشگاه های منطقه شمال شرق کشور، تیم دانشجویان دختر شاهد و ایثارگر دانشگاه بمقام دوم والیبال اول و دوم دو میدانی سوم شنا و دوم بدمینتون دست یافتند.

و تیم دانشجویان پسر شاهد و ایثارگر دانشگاه بمقام دوم فوتسال اول و دوم دومیدانی چهارم شنا سوم تنیس روی میز و دوم دوبل بدمینتون و سوم بدمینتون دست یافتند.

این ورزشکاران محترم توسط مدیریت ستاد جناب دکتر آخوندی و ریاست دانشگاه چناب دکتر میری مورد تفقد و تقدیر و تشکر قرار  گرفتند.

/ 0 نظر / 10 بازدید