برگزاری اردو دنشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بیرجند

برگزاری اردو دنشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه بیرجند

این اردو در دو گروه و در دو هفته متوالی برگزار گردید

( خواهران 2/22زو برادران2/15)

این اردو که با مسابقات فرهنگی ورزشی همراه بود توسط کانون ایثار و تلاش دبیر کانون ایثار آقای محمد دایی ثانی برگزار گردید.

جناب آقای ابراهیم ترکی و دوستان دیگر تلاش و کمک شایانی نمودند که بدینوسیله از ایشان تشکر می شود .

/ 0 نظر / 13 بازدید